Skip links

Heidelberger Retina-Tomografie

Datum

27. jul 2022

HRT: Heidelberger Retina-Tomografie (glaucoom)

Een HRT is een computergestuurd lasersysteem waarmee de oogzenuw in beeld kan worden gebracht.

Indicaties:

  • het eerste onderzoek naar glaucoom
  • glaucoomcontroles
  • alle andere aandoeningen aan de oogzenuw


De Heidelberger Retina Tomograaf (HRT3) is een computergestuurd lasersysteem, dat de oogzenuwknop heel precies kan uitmeten en drie-dimensionaal kan weergeven. Met deze laserscanner kunnen miniscuul kleine veranderingen, die tijdens het verloop van de glaucoomaandoening optreden, worden ontdekt.

HRT

HRT © Heidelberg Engineering GmbH

Een HRT-onderzoek is pijnloos en het oog wordt niet aangeraakt. De uitslag van het onderzoek kan worden gedocumenteerd, waardoor vervolgonderzoeken met uitslagen van eerdere onderzoeken kunnen worden vergeleken. Hierdoor kan in een vroeg stadium toename van schade door glaucoom worden beperkt.

Een HRT-onderzoek is een belangrijke vooruitgang t.a.v. het in een vroeg stadium ontdekken van glaucoom en het observeren van het verloop van de ziekte. Ontstane schade kan met dit onderzoek vaak al geruime tijd voordat er waarneembare klachten en beperkingen optreden - bijv. functieverlies in het gezichtsveld - worden vastgesteld.

Meer lezen

IOL-Master

Optische biometrie

M.b.v. een lasermeting kan, voor een optimale berekening van kunstlenzen, de aslengte van het oog worden gemeten. Wij adviseren hiervoor het onderzoeksapparaat IOL-master.

Meer lezen »
Pentacam-Pachymetrie

Pachymetrie

Bij pachymetrie wordt de dikte van het hoornvlies gemeten. Met pachymetrie wordt een betrouwbare meting verkregen.

Meer lezen »
Spaltlampenfotographie - Haag Streit

Spleetlamp fotografie

Bij elke oogaandoening is het belangrijk om de diagnose en het verloop te documenteren. Omdat veel aandoeningen een sluipend karakter hebben, worden deze met behulp

Meer lezen »

Table of Contents

Explore
Drag