Skip links

Netvliesloslating
(Ablatio retinae)

Bijgewerkt op

13. okt 2022

Wat is netvliesloslating (Ablatio retinae)?

De binnenkant van ons oog wordt grotendeels gevuld door het glasachtig lichaam, een gelatineachtige, transparante massa. Het glasachtig lichaam bestaat voornamelijk uit water, maar bevat ook grote ketens van moleculen die als ondersteunend kader fungeren. In de loop van het leven krimpt het glasachtig lichaam, wat zich vaak eerst uit in de vorming van glasvochtopaciteit, ook wel “mouches volantes” of “vliegende muggen” genoemd. Als het glasachtig lichaam echter loslaat, kan er een netvliesgaatje ontstaan, dat het glasachtig lichaam in het netvlies scheurt als het krimpt, als de aanhechting van het glasachtig lichaam aan het netvlies te sterk is. Daardoor kan er door dit gat vocht achter het netvlies komen en kan het netvlies loslaten.

Gesundes Auge

Gezond oog

Deze rhegmatogene netvliesloslatingen, veroorzaakt door tractie van het glasvocht, komen het meest voor. Er zijn ook tractieve en sereuze netvliesloslatingen. De tractieve vorm wordt veroorzaakt door de vorming van bindweefselafzettingen op het netvlies en in de glasvochtholte, waarvan de trekwerking het netvlies optilt. Dit kan voorkomen in een laat stadium van diabetische netvliesveranderingen, maar ook als gevolg van eerdere operaties in het gebied van het glasachtig lichaam of het netvlies.

Netzhautablösung

Netvliesloslating

Serieuze netvliesloslating wordt gekenmerkt door een passieve opheffing van het netvlies door water dat zich eronder verzamelt. Dit kan bijvoorbeeld optreden als gevolg van tumoren van het vaatvlies, met name choroïdaal melanoom.

Rußregen Simulation Gesund Gezond
Rußregen Simulation Roetregen

Roetregen: plotselinge verschijning van talrijke zwarte stippen in het gezichtsveld.

Symptomen & Oorzaken

Typische symptomen van glasvochtloslating zijn het waarnemen van flitsen (fotopsies), die worden veroorzaakt door de mechanische prikkel van het glasvocht op het netvlies, en het ontstaan van nieuwe glasvochtophopingen. Een roetdouche (plotseling verschijnen van talrijke zwarte puntjes in het gezichtsveld) houdt waarschijnlijk verband met een gaatje in het netvlies.

Het scheurtje in het netvlies veroorzaakt een kleine bloeding en de kleine bloeddruppeltjes drijven in het oog en veroorzaken de waarneming van de roetregen.

Als het netvlies al los is, wordt aan de rand van het gezichtsveld een schaduw waargenomen, vergelijkbaar met een gordijn of een balk. Deze schaduw wordt veroorzaakt door het reeds verwijderde deel van het netvlies en zal blijven groeien als het niet behandeld wordt en kan uiteindelijk het centrum van het gezichtsvermogen aantasten. Dit resulteert in onomkeerbare schade aan het netvlies, wat leidt tot een overeenkomstige, permanente vermindering van de gezichtsscherpte.

Netvliesloslating - Behandeling

Als er alleen glasvochtloslating optreedt, is er geen therapie nodig. Argon laser coagulatie of cryotherapie zijn beschikbaar voor de behandeling van gaatjes in het netvlies. Met de laser worden opzettelijk kleine brandwonden gemaakt op het netvlies in de omgeving van het gaatje. Bij cryotherapie wordt een met vloeibare stikstof gekoelde sonde van buitenaf op de oogbol geplaatst, waardoor een bevriezingsreactie op gang komt die zich uitstrekt tot het netvlies.

Netzhaut Laserbehandlung

Netvlies laserbehandeling

Beide procedures hebben gemeen dat daarna een ontstekingsreactie optreedt, die tot littekenvorming leidt en waardoor het netvlies samengroeit met het onderliggende vaatvlies. Hierdoor ontstaat een "afdichting", kan er geen vloeistof meer door het gaatje en wordt netvliesloslating voorkomen.
Er zijn in principe twee verschillende manieren om netvliesloslating te behandelen. Externe operaties zoals de zogenaamde indentatie-operaties zorgen voor een inkeping van de oogbol door het aannaaien van schuimachtige pluggen of de omtrek van de oogbol met een cerclage (veter) en dus voor het aandrukken van het losgekomen netvlies ter hoogte van het netvliesgaatje.

Vitrektomie

Pars plana vitrectomie operatie

Pars plana vitrectomie operatie

Pars plana vitrectomie is een procedure waarbij het glasvocht eerst met een speciaal instrument wordt opgezogen en vervolgens het netvlies weer in contact wordt gebracht door het tijdelijk te verzwaren met speciale vloeistoffen. Daarna moet het oog worden gevuld met een endotamponade om de tijdelijke vloeistof te vervangen.

Hierdoor wordt het netvlies van binnenuit verder tegen de oogbolwand "gedrukt". Vaak worden hiervoor gassen gebruikt, maar in ernstige of herhaalde gevallen kunnen ook vloeibare siliconen, siliconenoliën, worden gebruikt. Terwijl het gas na verloop van tijd vanzelf uit het oog verdwijnt en wordt vervangen door oogwater, moeten siliconenoliën na een bepaalde tijd worden verwijderd omdat ze bijwerkingen hebben en niet door het lichaam zelf kunnen worden afgebroken. Er zij echter op gewezen dat vluchten en verblijven op grote hoogte verboden zijn voor de duur van een gas-endotamponade, omdat de lagere atmosferische druk daar gepaard gaat met een expansie van de gasbel.

Lees meer

Diabetische Netzhautveraenderungen - Netvliesloslating (Ablatio retinae) - Augenärzte Gerl & Kollegen

Diabetes en het oog

Diabetes en het oog, diabetische retinopathie (netvliesaandoening) is vooral een aandoening van de kleine bloedvaten (capillairen) van het netvlies. De

Lees verder »

Table of Contents

Explore
Drag