Skip links

Scheelzien

Scheelzien - Symptomen en oorzaken

Scheelzien (strabisme) is een permanente of terugkerende scheefstand van de ogen, d.w.z. dat beide ogen niet in dezelfde richting kijken. Mensen met strabisme lijden vaak aan een ontsierende, uiterlijk zichtbare afwijking. Nog schrijnender zijn echter de visuele stoornissen die gepaard gaan met strabisme. Strabisme is niet zomaar een smet, maar vaak een ernstige visuele beperking.

Hoe vroeger in het leven van een kind strabisme optreedt en hoe later het door de oogarts kan worden behandeld, hoe ernstiger de visuele beperking wordt. Met het bereiken van de schoolleeftijd nemen de kansen op een succesvolle behandeling aanzienlijk af. Scheelziende baby's en peuters moeten daarom zo vroeg mogelijk worden behandeld.

Dubbelzien

Om de ruimte om ons heen goed te kunnen waarnemen, moeten beide ogen in dezelfde richting kijken. In elk oog ontstaat een beeld dat slechts weinig verschilt van dat van het andere oog. Deze twee beelden worden in de hersenen samengevoegd tot één driedimensionale visuele indruk. Bij strabisme wordt het verschil tussen de twee beelden te groot door de scheefstand. Ze kunnen niet meer goed samenvallen in de hersenen. Dit resulteert in dubbelzien.

Gevolgen/symptomen van strabisme

  • Dubbelzien
  • Eenzijdige slechtziendheid (amblyopie)
  • Concentratieproblemen/lees- en spellingsproblemen/gebrek aan belangstelling voor lezen/snelle vermoeidheid
  • Oogtrilling (nystagmus)
  • Hoofdpijn
  • Een oog sluiten/knipperen
  • Kantelen van het hoofd

Nystagmus

Dit is het onwillekeurig trillen van een of beide ogen, waarbij vaak een of beide ogen van het fixatiepunt weg kantelen.

Lees verder »

Amblyopie

Zwakziendheid ontstaat door een functionele vermindering van het gezichtsvermogen van een oog (of minder vaak voorkomend, beide ogen)

Lees verder »

Strabisme vroegtijdig opsporen en behandelen

De hersenen van een kind kunnen zich verdedigen tegen dubbele beelden door het beeld te onderdrukken dat door het scheelziende oog wordt doorgegeven. Dit proces heeft meestal desastreuze gevolgen: het ongebruikte oog wordt na enige tijd visueel zwak (amblyopie). behandeling ontwikkelt bijna 90 procent van alle scheelziende kinderen eenzijdige amblyopie.

Schielen frühzeitig erkennen

Als dit strabisme niet tijdig wordt ontdekt en behandelt, blijft het levenslang bestaan. Het kind kan dan nooit leren zien met beide ogen of zelfs maar in drie dimensies. Met een tijdige behandeling van strabisme kan amblyopie bijna altijd worden voorkomen of opgeheven en wordt meestal ook een goed ruimtelijk zicht hersteld.
De meest voorkomende oorzaak van strabisme bij kinderen is verziendheid (hypermetropie). Andere oorzaken kunnen zijn: oogspierproblemen, bijziendheid of astigmatisme, kinderziekten of hoge koorts en psychische problemen. Als het kind ongeveer twee jaar oud is wanneer de therapie begint, kan in meer dan 80 procent van de gevallen volledige gezichtsscherpte worden bereikt. Op zesjarige leeftijd kan slechts 20 procent van de kinderen dit nog bereiken. Daarna is de ontwikkeling van de visie voltooid en kan er nog weinig aan worden gedaan om deze te beïnvloeden.

Lees meer

Scheelzien

Scheelzien

Scheelzien (strabisme) is een permanente of terugkerende scheefstand van de ogen, d.w.z. dat beide ogen niet in dezelfde richting kijken.

Lees verder »
Schielformen

Vormen van scheelzien

Vormen van scheelzien – Strabisme is een permanente of terugkerende scheefstand van de ogen – het linker- en rechteroog kijken niet in dezelfde richting.

Lees verder »
Sehschule-BG

Orthoptie

De afdeling orthoptie maakt onderdeel uit van een oogziekenhuis of oogartsenpraktijk met als specialismen: het vroegtijdig diagnosticeren en behandelen van strabisme en visusafwijkingen.

Lees verder »

Table of Contents

Explore
Drag