Skip links

Passantentarieven

Wat is een passantentarief?

Een passantentarief is een tarief voor zorg dat wordt gehanteerd door Augenklinik Ahaus als uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten. Daarnaast sluiten de zorgverzekeraars steeds vaker een selectief zorgcontract af met zorgaanbieders, waardoor het niet meer zo vanzelfsprekend is dat alle zorg bij de zorgaanbieder van uw keuze vergoed gaat worden door uw zorgverzekeraar. Het passantentarief wordt ook gebruikt voor mensen die niet verzekerd zijn voor zorg of voor mensen die in het buitenland verzekerd zijn voor zorg en tijdelijk in Nederland verblijven.

Passantentarieven 2024

Declaratie-codeZorgproductOmschrijvingTarief
039813OVPXXXXXXEerste orthoptisch onderzoek€     101,78
039814OVPXXXXXXStandaard vervolg orthoptisch onderzoek€     64,86
15A379070401002Ingewikkelde staaroperatie bij een ziekte van de ooglens€ 1442,62
15A380070401003Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van de ooglens€   686,09
15A381070401004Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens€   543,21
15A384070401007Operatie aan de ooglens bij een ziekte van de ooglens€ 1828,28
15A385070401008Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens€ 1355,43
15A386070401009Staaroperatie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de ooglens€ 2328,60
15A3870704010112 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens€   574,99
15A388070401012Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de ooglens€   564,75
15A389070401013Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens€   480,10
15A390070401015Behandelen nastaar met een laser bij een ziekte van de ooglens€   286,93
15A391070401016Consult op de polikliniek bij een ziekte van de ooglens€     103,71
15A3920704010171 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens€   265,47
15A3930704010182 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de ooglens€   200,19
15A3940704010192 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens€   358,87
15A395070401002Complexe operatie om de oogdruk te verlagen bij glaucoom€ 3148,95
15A396070601003Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een verhoogde oogdruk€ 1107,62
15A397070601004Operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk€ 2100,00
15A398070601005Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk€   460,35
15A401070601009Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk€   545,46
15A4020706010112 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk€   336,93
15A403070601012Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een verhoogde oogdruk€   390,21
15A404070601013Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk€   524,73
15A405070601014Consult op de polikliniek bij een verhoogde oogdruk€     99,44
15A4060706010151 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk€   164,71
15A4070706010162 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een verhoogde oogdruk€   210,93
15A4080706010172 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk€   262,99
15A433079599002Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand€   831,68
15A434079599003Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand€   534,17
15A4370795990072 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand€   289,78
15A438079599008Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand€   369,02
15A439079599009Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand€   440,15
15A440079599010Consult op de polikliniek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand€     97,50
15A4410795990111 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand€   140,89
15A4420795990122 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand€   184,11
15A4430795990132 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand€   211,12
15A460079799007Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)€   498,71
15A465079799012Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)€   615,47
15A4730797990222 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)€   381,10
15A474079799023Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)€   326,27
15A475079799024Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)€   398,87
15A476079799025Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)€   501,74
15A4820797990311 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)€   140,79
15A4830797990322 tot 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)€   183,07
15A4840797990332 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)€   256,32
15A485079799034Laserbehandeling (focaal) van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)€   763,93
15A487079799036Consult op de polikliniek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)€   114,64
15A488079799037Consult op de polikliniek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog, geen netvliesaandoening door diabetes€     101,73
15A489079799038Ingreep bij netvliesaandoening bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte)€   599,12
15A525079999020Ooglidcorrectie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€   780,86
15B351219699002Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij de gevolgen van een eerdere medische behandeling€   541,13
15B573070801003Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)€   663,71
15B5760708010072 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)€   412,05
15B577070801008Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)€   321,29
15B578070801009Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)€   429,17
15B579070801010Consult op de polikliniek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)€     100,45
15B5800708010111 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)€   164,65
15B5810708010122 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)€   194,12
15B5820708010132 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen)€   254,27
15B585079499005Operatie om scheelzien te corrigeren bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien€ 2049,82
15B590079499011Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien€   461,13
15B591079499012Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien€   455,98
15B592079499013Consult op de polikliniek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien€   135,51
15B5940794990152 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien€   201,96
15B5950794990162 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien€   241,89
15B597079699003Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog€   607,38
15B6000796990072 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog€   295,82
15B601079699008Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het oog€   401,67
15B602079699009Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog€   454,87
15B603079699010Consult op de polikliniek bij een ziekte van het oog€     104,71
15B6040796990111 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog€   137,12
15B6050796990122 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het oog€   181,95
15B6060796990132 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog€   216,47
15B610079799008Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€   722,83
15B613079799011Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€  3150,00
15B6140797990172 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€   407,68
15B615079799018Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€   425,97
15B616079799019Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€   501,25
15B617079799020Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€   524,81
15B618079799026Consult op de polikliniek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€   108,72
15B6190797990271 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€   162,77
15B6200797990282 tot 4 polikliniekbezoeken bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€   211,80
15B6210797990292 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€   265,19
15B623079799035Laserbehandeling van beperkte delen van het netvlies (panretinale laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€   498,71
15B624079799039Laserbehandeling van grote delen van het netvlies (focale laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€   446,31
15B625079799042Uitgebreide operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€   689,45
15B626079799044Beperkte operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€   578,05
15B628079899002Hoornvliestransplantatie bij een ziekte van het hoornvlies€  5248,95
15B629079899003Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€ 1147,23
15B630079899004Operatie bij een ziekte van het bindvlies van het oog€  1218,43
15B631079899005Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€   554,00
15B634079899008Ingreep in het voorsegment van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€ 1756,62
15B6350798990102 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€   360,00
15B636079899011Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€   411,96
15B637079899012Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€   475,15
15B638079899013Uitgebreide ingreep bij een aandoening van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€ 1575,87
15B639079899014Consult op de polikliniek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€   109,90
15B6400798990151 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€   173,05
15B6410798990162 tot 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€   211,37
15B6420798990172 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€   250,06
15B643079899019Ingreep bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€   340,35
15B645079999003Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€ 1069,43
15B646079999005Meer dan 4 polikliniekbezoeken en uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€   619,98
15B649079999008Operatie aan de traanweg(en) bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€ 1764,55
15B6500799990102 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€   389,94
15B651079999011Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€   399,05
15B652079999012Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€   473,93
15B653079999013Consult op de polikliniek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€   112,17
15B6540799990141 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€   161,16
15B6550799990152 tot 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€   207,72
15B6560799990162 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€   289,45
15B657079999019Uitgebreide operatie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€ 1247,93
15B658079999021Operatie waarbij een dun metalen staafje in de traanwegen wordt ingebracht bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€   684,04
15B659079999023Ingreep bij een aandoening van ooglid/ traanapparaat/ oogkas bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€   410,57
15C992182199033Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij algemene klachten€   556,44
15C9971821990451 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten€   184,19
15D1639900040072 of 3 polikliniekbezoeken of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie€   263,36
15D1649900040091 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. plastische chirurgie€     94,35
15D602070601019Ingreep bij verhoogde oogdruk bij een verhoogde oogdruk€   526,92
15D603070601020Laserbehandeling bij verhoogde oogdruk bij een verhoogde oogdruk€   588,91
15E305070601018Operatie aan de oogbol bij een verhoogde oogdruk€ 2935,13
15E306079799047Operatie bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog€ 2962,94
15E307079899020Operatie aan de oogbol bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€  3150,00
15E308079999004Operatie aan de oogbol bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€ 2962,94
15E309079999017Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas€ 1261,86
15E358990004072Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg€ 1107,47
15E620079599015Operatie bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand€ 2700,04
15E621079899021Operatie aan het hoornvlies bij ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol€ 2539,06
15E713079499017Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien€   498,57
15E7140794990182 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien€   284,72
15E7150794990191 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien€   174,94
192848OVPXXXXXXEerste optometrisch onderzoek (binoculair)€     72,12
192849OVPXXXXXXVoortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair)€     51,65
192855OVPXXXXXXScreening (intake) orthoptie€     35,67
192856OVPXXXXXXUitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek€     69,83
Contact en afspraken

Kontaktieren Sie unsNeem contact opContact usقم بالتواصل معنا

Wij staan graag voor u klaar!

Email:
info@augenklinik.nl

Tel.:
085-88 82 288

Table of Contents

Explore
Drag