Skip links

Passantentarieven

Wat is een passantentarief?

Een passantentarief is een tarief voor zorg dat wordt gehanteerd door Augenklinik Ahaus als uw zorgverzekeraar geen contract met ons heeft afgesloten. Daarnaast sluiten de zorgverzekeraars steeds vaker een selectief zorgcontract af met zorgaanbieders, waardoor het niet meer zo vanzelfsprekend is dat alle zorg bij de zorgaanbieder van uw keuze vergoed gaat worden door uw zorgverzekeraar. Het passantentarief wordt ook gebruikt voor mensen die niet verzekerd zijn voor zorg of voor mensen die in het buitenland verzekerd zijn voor zorg en tijdelijk in Nederland verblijven.

Passantentarieven 2023

Declaratie-code Zorgproduct Omschrijving Tarief
039813 OVPXXXXXX Eerste orthoptisch onderzoek €     96,93
039814 OVPXXXXXX Standaard vervolg orthoptisch onderzoek €     61,77
15A379 070401002 Ingewikkelde staaroperatie bij een ziekte van de ooglens € 1373,92
15A380 070401003 Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van de ooglens €   653,42
15A381 070401004 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens €   517,34
15A384 070401007 Operatie aan de ooglens bij een ziekte van de ooglens € 1741,22
15A385 070401008 Staaroperatie bij een ziekte van de ooglens € 1290,89
15A386 070401009 Staaroperatie tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de ooglens € 2217,71
15A387 070401011 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens €   547,61
15A388 070401012 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de ooglens €   537,86
15A389 070401013 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens €   457,24
15A390 070401015 Behandelen nastaar met een laser bij een ziekte van de ooglens €   273,27
15A391 070401016 Consult op de polikliniek bij een ziekte van de ooglens €     98,77
15A392 070401017 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens €   252,83
15A393 070401018 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de ooglens €   190,66
15A394 070401019 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de ooglens €   341,78
15A395 070401002 Complexe operatie om de oogdruk te verlagen bij glaucoom € 2999,00
15A396 070601003 Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een verhoogde oogdruk € 1054,88
15A397 070601004 Operatie om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk € 2000,00
15A398 070601005 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk €   438,43
15A401 070601009 Laserbehandeling om de oogdruk te verlagen bij een verhoogde oogdruk €   519,49
15A402 070601011 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk €   320,89
15A403 070601012 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een verhoogde oogdruk €   371,63
15A404 070601013 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk €   499,74
15A405 070601014 Consult op de polikliniek bij een verhoogde oogdruk €     94,70
15A406 070601015 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk €   156,87
15A407 070601016 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een verhoogde oogdruk €   200,89
15A408 070601017 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een verhoogde oogdruk €   250,47
15A433 079599002 Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand €   792,08
15A434 079599003 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand €   508,73
15A437 079599007 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand €   275,98
15A438 079599008 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand €   351,45
15A439 079599009 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand €   419,19
15A440 079599010 Consult op de polikliniek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand €     92,86
15A441 079599011 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand €   134,18
15A442 079599012 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand €   175,34
15A443 079599013 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand €   201,07
15A460 079799007 Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) €   474,96
15A465 079799012 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) €   586,16
15A473 079799022 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) €   362,95
15A474 079799023 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) €   310,73
15A475 079799024 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) €   379,88
15A476 079799025 Laserbehandeling van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) €   477,85
15A482 079799031 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) €   134,09
15A483 079799032 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) €   174,35
15A484 079799033 2 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) €   244,11
15A485 079799034 Laserbehandeling (focaal) van netvliesafwijkingen bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) €   727,55
15A487 079799036 Consult op de polikliniek bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) €   109,18
15A488 079799037 Consult op de polikliniek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog, geen netvliesaandoening door diabetes €     96,89
15A489 079799038 Ingreep bij netvliesaandoening bij een ziekte van het netvlies veroorzaakt door diabetes (suikerziekte) €   570,59
15A525 079999020 Ooglidcorrectie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas €   743,68
15B351 219699002 Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij de gevolgen van een eerdere medische behandeling €   515,36
15B573 070801003 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) €   632,10
15B576 070801007 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) €   392,43
15B577 070801008 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) €   305,99
15B578 070801009 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) €   408,73
15B579 070801010 Consult op de polikliniek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) €     95,67
15B580 070801011 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) €   156,81
15B581 070801012 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) €   184,88
15B582 070801013 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogzenuw (of de oogzenuwbanen) €   242,16
15B585 079499005 Operatie om scheelzien te corrigeren bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien € 1952,21
15B590 079499011 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien €   439,17
15B591 079499012 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien €   434,27
15B592 079499013 Consult op de polikliniek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien €   129,06
15B594 079499015 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien €   192,34
15B595 079499016 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien €   230,37
15B597 079699003 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog €   578,46
15B600 079699007 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog €   281,73
15B601 079699008 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het oog €   382,54
15B602 079699009 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog €   433,21
15B603 079699010 Consult op de polikliniek bij een ziekte van het oog €     99,72
15B604 079699011 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog €   130,59
15B605 079699012 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het oog €   173,29
15B606 079699013 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het oog €   206,16
15B610 079799008 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €   688,41
15B613 079799011 Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €  3000,00
15B614 079799017 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €   388,27
15B615 079799018 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €   405,69
15B616 079799019 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €   477,38
15B617 079799020 Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €   499,82
15B618 079799026 Consult op de polikliniek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €   103,54
15B619 079799027 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €   155,02
15B620 079799028 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €   201,71
15B621 079799029 2 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €   252,56
15B623 079799035 Laserbehandeling van beperkte delen van het netvlies (panretinale laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €   474,96
15B624 079799039 Laserbehandeling van grote delen van het netvlies (focale laser) bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €   425,06
15B625 079799042 Uitgebreide operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €   656,62
15B626 079799044 Beperkte operatieve ingreep bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog €   550,52
15B628 079899002 Hoornvliestransplantatie bij een ziekte van het hoornvlies €  4999,00
15B629 079899003 Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol € 1092,60
15B630 079899004 Operatie bij een ziekte van het bindvlies van het oog €  1160,41
15B631 079899005 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol €   527,62
15B634 079899008 Ingreep in het voorsegment van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol € 1672,97
15B635 079899010 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol €   342,86
15B636 079899011 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol €   392,34
15B637 079899012 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol €   452,52
15B638 079899013 Uitgebreide ingreep bij een aandoening van het oog bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol € 1500,83
15B639 079899014 Consult op de polikliniek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol €   104,67
15B640 079899015 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol €   164,81
15B641 079899016 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol €   201,30
15B642 079899017 2 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol €   238,15
15B643 079899019 Ingreep bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol €   324,14
15B645 079999003 Maximaal 2 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas € 1018,50
15B646 079999005 Meer dan 4 polikliniekbezoeken en uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas €   590,46
15B649 079999008 Operatie aan de traanweg(en) bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas € 1680,62
15B650 079999010 2 tot maximaal 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas €   371,37
15B651 079999011 Meer dan 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas €   380,05
15B652 079999012 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas €   451,36
15B653 079999013 Consult op de polikliniek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas €   106,83
15B654 079999014 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas €   153,49
15B655 079999015 2 tot 4 polikliniekbezoeken bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas €   197,83
15B656 079999016 2 tot 4 polikliniekbezoeken met eenvoudig diagnostisch onderzoek bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas €   275,67
15B657 079999019 Uitgebreide operatie bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas € 1188,50
15B658 079999021 Operatie waarbij een dun metalen staafje in de traanwegen wordt ingebracht bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas €   651,47
15B659 079999023 Ingreep bij een aandoening van ooglid/ traanapparaat/ oogkas bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas €   391,02
15C992 182199033 Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij algemene klachten €   529,94
15C997 182199045 1 of 2 polikliniekbezoeken bij algemene klachten €   175,42
15D163 990004007 2 of 3 polikliniekbezoeken of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgie €   250,82
15D164 990004009 1 of 2 polikliniekbezoeken i.v.m. plastische chirurgie €     89,86
15D602 070601019 Ingreep bij verhoogde oogdruk bij een verhoogde oogdruk €   501,83
15D603 070601020 Laserbehandeling bij verhoogde oogdruk bij een verhoogde oogdruk €   560,87
15E305 070601018 Operatie aan de oogbol bij een verhoogde oogdruk € 2795,36
15E306 079799047 Operatie bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oog € 2821,85
15E307 079899020 Operatie aan de oogbol bij een ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol €  3000,00
15E308 079999004 Operatie aan de oogbol bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas € 2821,85
15E309 079999017 Operatie ooglid bij een ziekte van het ooglid/ traanapparaat/ oogkas € 1201,77
15E358 990004072 Ooglidcorrectie door een plastisch chirurg € 1054,73
15E620 079599015 Operatie bij slechtziendheid door een stoornis in het aanpassen aan de afstand € 2571,47
15E621 079899021 Operatie aan het hoornvlies bij ziekte van bindvlies/ oogwit/ hoornvlies/ iris/ straalvormig lichaam/ oogbol € 2418,15
15E713 079499017 Meer dan 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien €   474,83
15E714 079499018 2 tot 4 polikliniekbezoeken met uitgebreid diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien €   271,16
15E715 079499019 1 polikliniekbezoek met diagnostisch onderzoek bij een ziekte van de oogspieren of scheelzien €   166,61
192848 OVPXXXXXX Eerste optometrisch onderzoek (binoculair) €     68,69
192849 OVPXXXXXX Voortgezette optometrische behandeling per bezoek (binoculair) €     49,19
192855 OVPXXXXXX Screening (intake) orthoptie €     33,97
192856 OVPXXXXXX Uitgebreid vervolg orthoptisch onderzoek €     66,50
Contact en afspraken

Kontaktieren Sie unsNeem contact opContact usقم بالتواصل معنا

Wij staan graag voor u klaar!

Email:
info@augenklinik.nl

Tel.:
085-88 82 288

Augenklinik Ahaus

Erg bedankt

Het formulier is succesvol verzonden.

Table of Contents

Explore
Drag