Skip links

Staar-operatie

Datum

07. okt 2022

Staaroperatie (cataract)

In onze kliniek behoort de staaroperatie tot één van de routine ingrepen. We voeren deze operatie ongeveer 5.000 keer per jaar uit. In de meeste gevallen gaat het om een korte poliklinische ingreep waarbij eerst één oog wordt geopereerd en enkele weken later het andere oog.

Forschung - dr. med. (Univ. Bud.) Matthias Gerl

dr. med. (Univ. Bud.) Matthias Gerl

Linsenberater

v. l. n. r.: Lisa Brömmel, Sabine El Abassi, Birgit Terwolbeck, Waltraud Robben, Michaela Schnell, Maximilian Richter, Melanie Hartog, Lena Nitsch, Hannah Roters, Annalena Hinkens, Nicole Lenfers

Premium lenzen

Een staaroperatie geeft u een eenmalige kans om de kwaliteit van uw zicht voor de volgende jaren te bepalen. De mate waarin u zonder bril in de verte of in de verte én dichtbij kunt zien, hangt vooral af van de anatomische basisconditie van uw ogen, die mede bepalend is voor de keuze van het juiste lensimplantaat.
Wij bieden u de mogelijkheid om de voordelen van een bepaald lensimplantaat in detail te bespreken met uw persoonlijke lensadviseur.

Op basis van de waarden die tijdens het vooronderzoek zijn vastgesteld, zal onze lensadviseur u informeren over de lensimplantaten die voor u geschikt zijn. U kunt kiezen tussen een eenvoudige monofocaal lensimplantaat zonder extra functies of verschillende speciale lensimplantaten met individuele extra functies.

Terwijl standaard lensimplantaten (monofocaal) al jaren een goed zicht garanderen, zijn de laatste jaren optieken van hogere kwaliteit ontwikkeld, waardoor wij individueel aan uw hoge verwachtingen kunnen voldoen. Hiervoor is een groot aantal premium lensimplantaten beschikbaar. De keuze van het lensimplantaat is dus niet alleen gebaseerd op de anatomische omstandigheden, maar ook op uw persoonlijke wensen en verwachtingen. Het voordeel van speciale lensimplantaten is dat bijvoorbeeld het contrastzicht bij schemering en duisternis scherper is dan met een gewoon standaard lensimplantaat. Bovendien is gebleken dat na de operatie met een premium lensimplantaat veel minder vaak een bril nodig is dan met een standaard lensimplantaat.

Als een speciaal lensimplantaat voor u niet zinvol is vanwege andere oogaandoeningen, wordt u daarover geïnformeerd en actief afgeraden dit lensimplantaat te nemen. Ons deskundig team van lensadviseurs staat tot uw beschikking om u uitleg en informatie te geven over de verschillende soorten lensimplantaten.
Operaties per jaar
in Duitsland
0
Operaties per jaar
in Augenklinik Ahaus
0

Met ongeveer 800.000 ingrepen per jaar in Duitsland is ouderdomsstaar (cataract) één van de meest uitgevoerde operaties in de geneeskunde. De chirurgische ingreep is meestal weinig risicovol en weinig belastend en kan de levenskwaliteit van de patiënten enorm verbeteren. We voeren de staaroperatie ongeveer 5.000 keer per jaar uit. In de meeste gevallen gaat het om een korte poliklinische ingreep waarbij eerst één oog wordt geopereerd en enkele weken later het andere oog.

Procedure

De dag van de operatie, waarvoor u en uw begeleider ongeveer 3 – 4 uur moeten uittrekken, begint bij de registratiebalie van de operatie, waar u eerst uw ingevulde documenten inlevert en de pupil van uw te opereren oog wordt verwijd. Daarna volgt een kort anesthesiegesprek.

In de voorbereidingskamer van de operatiekamer krijgt u een doek om en neemt u plaats op een operatietafel. Hier wordt ook een infuus in uw ader ingebracht. Afhankelijk van het type verdoving wordt uw oog pijnloos gemaakt met oogdruppels (druppelverdoving) of krijgt u een korte sedatie. Daarna wordt het ooggebied gedesinfecteerd en wordt u de operatiekamer ingeduwd.

In de operatiekamer bedekt een chirurgisch medewerker uw oog op een steriele manier en begint de oogarts met de operatie. De natuurlijke lens wordt via een kleine opening uit de kapselzak (de zak rond de ooglens) verwijderd. De oogarts gebruikt vervolgens een ultrasone procedure (phacoemulsificatie) om de troebele lens met behulp van ultrasone energie te breken en vervolgens weg te zuigen.

Na de volledige verwijdering van het lensmateriaal brengt de oogarts het opgerolde lensimplantaat in de lege kapselzak in met behulp van een zogenaamde shooter. Het lensimplantaat ontvouwt zich automatisch en wordt door de oogarts in positie gebracht.

Daarna krijgt u een zalfverband op het geopereerde oog en wordt u begeleid naar onze rustruime.

In de rustruimte wordt uw bloeddruk opnieuw gemeten en krijgt u water, koffie of thee. Zodra u enigszins hersteld bent, kunt u de kliniek verlaten, hoewel u niet zelf mag rijden.

Kliniekhotel

Als u gebruik maakt van onze overnachtingsmogelijkheden, wordt u van de rustruimte naar uw hotelkamer begeleid, waar u een noodarmbandje krijgt waarmee u te allen tijde contact kunt opnemen met het afdelingspersoneel. Ook voor uw lichamelijk welzijn wordt gezorgd. De eerste controle na de operatie vindt laat in de middag plaats in onze praktijkruimte.

Nachsorge patient 1 - Staaroperatie (cataractoperatie) - Augenärzte Gerl & Kollegen

Nazorg

Het herstel na een staaroperatie gaat meestal zeer snel. Hoewel het normaal is dat het zicht de eerste dagen na de operatie nog wat wazig is, is het succes van de behandeling meestal relatief snel zichtbaar.

Bij de eerste controle na de operatie wordt het oogverband verwijderd. Veel patiënten zijn al blij met het kleurrijke, contrastrijke resultaat.

De tweede controle vindt een week later plaats. Houd er rekening mee dat u voor beide afspraken een chauffeur nodig heeft. Bij de tweede controle wordt uw pupil verwijd, zodat uw zicht enigszins wazig is en u gedurende enkele uren daarna gevoeliger bent voor verblinding. Indien nodig wordt uw bril op zijn vroegst na 4 weken door een opticien aangepast.

Veelgestelde vragen van patiënten

De omvang van de vertroebeling en de merkbare beperkingen van de staar in het dagelijks leven zijn doorslaggevend voor een indicatie voor een operatie. Dit omvat bijvoorbeeld de verhoogde gevoeligheid voor verblinding tijdens het rijden in het donker, die door de betrokkenen als hinderlijk wordt ervaren.

De operatie is nauwelijks stressvol. Elke dag dat u beter ziet is de moeite waard.

De operatie zelf duurt meestal ongeveer 15 minuten. U moet echter rekening houden met ongeveer 3-4 uur voor de hele procedure van aanmelding tot ontslag.

Een staaroperatie is meestal niet pijnlijk. Naast de medicijnen ter ontspanning die u voor de operatie krijgt, dient de anesthesist uw oog een verdoving toe vóór de operatie.

Bij LCS worden sommige stappen van de staaroperatie overgenomen door een zogenaamde LCS laser. Over het nut van een dergelijke operatie zijn in de beroepsgemeenschap voor oogheelkunde echter veel controversiële discussies gevoerd. Aangezien wij ervan overtuigd zijn dat de veiligheid in de handen van een ervaren oogarts minstens zo goed is als bij het gebruik van de LCS laser, achten wij deze procedure in onze kliniek niet zinvol, temeer daar het gebruik van de LCS laser voor u als patiënt met aanzienlijke extra kosten gepaard gaat.

Lensimplantaten zijn gemaakt van zeer compatibele kunststoffen en worden door het lichaam goed verdragen. Een afwijzende reactie is niet te verwachten. Een modern lensimplantaat gaat een leven lang mee.

Een zogenaamde ooglidretractor houdt het ooglid tijdens de operatie voorzichtig open om knipperen te voorkomen. De ooglidretractor is voor de patiënt meestal niet of nauwelijks merkbaar omdat het oog vóór de ingreep verdoofd is.

Soms kan een zwelling van het hoornvlies optreden, wat wazig zicht en lichtgevoeligheid veroorzaakt. Dit verdwijnt meestal na korte tijd. In 3-6% van de gevallen is er sprake van een zwelling van de macula (macula-oedeem), waardoor het gezichtsvermogen afneemt. Om dit risico tot een minimum te beperken, bieden wij onze patiënten maculaire bescherming aan, die tijdens de operatie in de vorm van een medicijn op het oog wordt aangebracht.

Veel patiënten merken de eerste dag na de operatie al een aanzienlijke verbetering van hun gezichtsvermogen. Soms duurt dit één tot twee weken. In sommige gevallen komt wazig of dubbel zicht voor tijdens de genezingsfase. Het uiteindelijke gezichtsvermogen hangt ook af van de aanwezigheid van andere oogziekten.

De belangrijkste regel voor de nazorg is: volg de instructies van de oogarts, wees geduldig en wrijf in geen geval in het geopereerde oog.

Het lensimplantaat dat tijdens een staaroperatie wordt geïmplanteerd, gaat een leven lang mee.

Lees meer

Table of Contents

Explore
Drag