Skip links

Intravitreale injecties

Intravitreale injecties

Bij een intravitreale injectie gaat het om de toediening van een geneesmiddel in de glasvochtholte van het behandelde oog. Dit gebeurt via een zeer dunne canule die op een bepaalde afstand tot de rand van het hoornvlies door de slera wordt ingevoerd. Deze injectie mag alleen worden uitgevoerd door een daartoe bevoegde oogarts.

Therapie

De chirurgische behandeling vindt plaats na plaatselijke verdoving onder steriele omstandigheden in een operatiekamer die geschikt is voor oogchirurgie. De eigenlijke behandeling is weinig risicovol en bijna pijnloos. Doorslaggevend is hier de zorgvuldige ontsmetting van de omringende huid (vooral de oogleden en wimpers) en de bindvlieszak met povidon-joodoplossing in specifieke concentraties om het infectierisico tot een minimum te beperken. Als onmiddellijke bijwerking kan dit irritatie op het oogoppervlak veroorzaken.

Intravitreale Injektionen (IVOM)

Dit veroorzaakt een zandkorrelgevoel in het oog, tranende ogen en in sterkere mate roodheid van het oog of gevoeligheid voor licht. Meestal verdwijnen deze symptomen echter na een paar uur.

Bij verslechtering van het gezichtsvermogen, toename van roodheid of pijn is onmiddellijke oogheelkundige controle vereist, omdat dit kan wijzen op een infectie.

Intravitreale injecties worden toegediend bij leeftijdsgebonden natte AMD, diabetisch maculair oedeem, proliferatieve diabetische retinopathie, maculair oedeem na retinale vasculaire occlusie en symptomatische vitreomaculaire tractiesyndromen of kleinere maculaire formamina.

Medicijnen

Bevacizumab (Avastin®)

Dit middel, dat verwant is aan Ranibizumab (Lucentis®), wordt sinds 2005 in Duitsland en wereldwijd veelvuldig en met positieve behandelingsresultaten gebruikt voor natte AMD, maar ook voor diabetische maculopathie en veneuze occlusie. Bevacizumab (Avastin®) is oorspronkelijk ontwikkeld voor de behandeling van tumoren (ook hier groeien nieuwe bloedvaten).

Bevacizumab (Avastin®) is niet goedgekeurd voor de behandeling van leeftijdsgebonden natte maculadegeneratie, diabetisch maculair oedeem/retinopathie of netvliesafsluiting, maar wordt al jaren wereldwijd gebruikt vanwege de goede resultaten, zodat gedocumenteerde ervaring beschikbaar is bij meer dan 100.000 patiënten. Het gebruik van Bevacizumab (Avastin®) is een zogenaamd "off-label gebruik", d.w.z. een gebruik van de werkzame stof in een toepassingsgebied dat niet is goedgekeurd krachtens de geneesmiddelenwetgeving. Dit betekent echter niet dat oogartsen de werkzame stof niet voor het oog mogen gebruiken. De beslissende factor is de visie van de arts over de doeltreffendheid en de positieve wetenschappelijke gegevens van de therapie, alsmede de beslissing en de toestemming van de patiënt.

Ranibizumab (Lucentis®)

In Duitsland is Lucentis® specifiek goedgekeurd voor gebruik in het oog voor leeftijdsgebonden maculadegeneratie, diabetische maculopathie/diabetische retinopathie, vasculaire occlusie, uveïtis en prematuren retinopathie (ROP).

Aflibercept (Eylea®)

Het geneesmiddel Eylea® is in Duitsland toegelaten voor de behandeling van leeftijdsgebonden maculadegeneratie, diabetisch maculair oedeem, vasculaire occlusie en uveïtis.

Brolucizumab (Beovu®)

Sinds februari 2020 is een ander goedgekeurd geneesmiddel beschikbaar onder de naam Beovu®. Beovu® is goedgekeurd voor de behandeling van AMD.

Ozurdex®

Ozurdex® is een cortison-bevattend geneesmiddel dat in Duitsland is goedgekeurd voor aderafsluiting, uveïtis en diabetisch maculair oedeem. Het werkzame bestanddeel, dexamethason, zit in een speciaal, zelfoplossend implantaat en komt over een periode van drie tot zes maanden na de injectie uit dit implantaat vrij. Een mogelijke bijwerking is een verhoging van de intraoculaire druk (glaucoom). Deze kan meestal met medicijnen onder controle worden gebracht. Bij enkele patiënten kan een versnelde ontwikkeling van staar (cataract) ontstaan.

Fluocinolone (Iluvien®)

ILUVIEN® (190 microgram intravitreaal implantaat in applicator) is goedgekeurd voor de behandeling van slechtziendheid geassocieerd met chronisch diabetisch maculair oedeem dat onvoldoende reageert op andere beschikbare therapieën of voor de behandeling van chronische uveïtis. Elk ILUVIEN® implantaat heeft een therapeutisch effect tot 36 maanden door de continue toediening van lage doses fluocino-lonacetonide (FA).

Ocriplasmin (Jetrea®)

Jetrea® wordt gebruikt voor de behandeling van patiënten die lijden aan vitreomaculaire tractie (VMT) of een klein maculair gaatje (<400µm). Het doel van de behandeling met Jetrea® is, het glasvocht van de macula te scheiden en een eventueel aanwezig maculair gaatje te dichten. Dit kan de symptomen, die veroorzaakt worden door de vitreomaculaire tractie of door een gaatje in de macula, verminderen.

Lees meer

Zorgverzekeraars Hintergrund

Prijzen Lifestyle-Behandelingen

Prijzen Prijzen vanaf 01.02.2024 Start KOSTEN OOGLASEREN EN LENSIMPLANTATEN Vooronderzoek € 195,00 FemtoLASIK € 4.999,00 Ooglaserbehandeling   voor beide ogen De prijzen voor ooglaserbehandelingen zijn

Lees verder »
Behandlung der Gewebeerschlaffung

Behandeling van glaucoom

Als oogdruppels niet meer worden verdragen of niet meer afdoende helpen, kunnen andere behandelingen worden toegepast. Welke Behandeling van glaucoom voor u het meest geschikt

Lees verder »

Table of Contents

Explore
Drag