Skip links

Vaatafsluitingen

Datum

07. sep 2022

Vaatafsluitingen
Vormen en symptomen

Een vaatafsluiting van kleine bloedvaatjes, die verantwoordelijk zijn voor de doorbloeding van het netvlies en de oogzenuw, kan een acute bedreiging voor het gezichtsvermogen vormen. Omdat er m.b.t. de verzorging van de getroffen delen van het netvlies in de meeste gevallen geen alternatief is, is aantasting van het gezichtsvermogen, ook indien er meteen behandeling plaatsvindt, niet altijd te vermijden. De impact van een vaatafsluiting is afhankelijk van welk bloedvat hierdoor wordt getroffen en de plek waar dit gebeurt.

Gesundes Auge

Het gezonde oog

Afsluiting arteria (infarct)

De centrale slagader, d.w.z. de gemeenschappelijke vasculaire stam van alle retinale slagaders, of een arteriële tak kan aangetast zijn. In het algemeen geldt dat hoe centraler de occlusie is, hoe groter de schade aan het netvlies is, aangezien een groter deel wordt aangetast. Dit wordt vaak veroorzaakt door artherosclerose van de slagaders van het netvlies, maar het kan ook worden veroorzaakt door een embolie (meevoeren van een afzettingsdeeltje uit bv. de hartkleppen) of door ontstekingsgerelateerde occlusies. Als een slagaderlijke ader wordt afgesloten, treedt ischemie (bloedtekort) op in het aanvoergebied van de aangetaste slagader. In dit geval wordt de toevoer van de bovenste netvlieslagen niet meer gegeven en sterven de cellen af.

Arterielle Verschlüsse

Embolie

Oft ist die Ursache hierfür eine Artherosklerose der retinalen Arterien, es kann aber auch zu einer Embolie (Forttragen eines Ablagerungspartikel von z.B. den Herzklappen) oder zu entzündlich bedingten Verschlüssen kommen.

Afsluiting arteria (infarct)

Dit wordt gevoeld als een plotseling, pijnloos verlies van gezichtsveld - compleet in het geval van een centrale arteriële occlusie, in het geval van arteriële takocclusies in het gezichtsveldgebied dat correleert met het aangetaste gebied van het netvlies. Deze verminderde doorbloeding is te herkennen aan een aanzienlijk lichtere verkleuring van het netvlies. Het is echter ook denkbaar dat de verminderde bloedstroom alleen zichtbaar is in de vasculaire weergave van de retinale vaten, een fluorescentie-angiografie.
Een standaardtherapie die door studies wordt bepaald op het niveau van evidence-based medicine bestaat nog niet. Bovendien is het korte tijdsbestek waarin therapieën het mogelijk maken de bloedcirculatie nog te herstellen zonder dat er al permanente schade aan het netvlies is opgetreden, vaak zo klein dat patiënten meestal niet op tijd kunnen worden geholpen.

Arterielle Verschluesse behandlung - Vaatafsluitingen - Augenärzte Gerl & Kollegen

Bij een door ontsteking veroorzaakte occlusie is toediening van cortisone als ontstekingsremmer echter onvermijdelijk om te voorkomen dat het andere oog van de patiënt, dat nog niet is aangetast, wordt aangetast.

Bovendien moeten de patiënten verder worden onderzocht door de huisarts, eventueel ook door cardiologen en neurologen, met betrekking tot hun cardiovasculaire systeem, om een mogelijke oorzaak vast te stellen en om secundaire ziekten, zoals verdere netvliesafsluitingen, hartaanvallen of beroertes te voorkomen. Heel vaak moeten patiënten bij een hoger risicoprofiel antiplateletmedicatie (bv. ASS100) of zelfs antistolling ("bloedverdunners", bv. Marcumar®, Xarelto®, Eliquis®, Lixiana®, Pradaxa®) nemen.

Vaatafsluitingen (Trombosen)

In het geval van veneuze vasculaire occlusie wordt ook onderscheid gemaakt tussen occlusie van de centrale ader of van een tak van de ader. Als een ader is getromboseerd, wordt de bloedstroom verminderd of komt volledig tot stilstand omdat het veneuze bloed niet meer kan worden afgevoerd. Het resultaat is een verminderde zuurstoftoevoer, wat leidt tot weefselbeschadiging. Hoe groter de verstoring van de bloedsomloop, hoe groter de schade aan het netvlies. Ten gevolge van de occlusie treedt echter ook een reactie op waarbij de netvliescellen groeistoffen voor de vascularisatie (VEGF) vrijgeven, en bovendien worden paden van de ontstekingsreactie geactiveerd. Hierdoor wordt vocht in het weefsel gespoeld, en in het geval van de macula veroorzaakt dit ook maculair oedeem. Symptomen hiervan zijn plotseling verlies van het gezichtsvermogen, metamorfopsie (vervormd zicht) of gezichtsvelduitval. Pijn doet zich niet voor.

Venenverschlüsse

Vaatafsluitingen (Trombosen)

Venenverschluesse Behandlung - Vaatafsluitingen - Augenärzte Gerl & Kollegen

Net als bij diabetisch maculair oedeem kan de behandeling worden uitgevoerd door injectie van geneesmiddelen in de glasvochtholte. Er zijn verschillende VEGF-remmers of Ozurdex®, een langetermijnmedicijn, beschikbaar. De dexamethason in Ozurdex® (cortisonpreparaat voor de onderdrukking van ontstekingsreacties) wordt gedurende een periode van 3-4 maanden continu vrijgemaakt uit de dragerstof. De dragerstof lost hierbij volledig op.

Ozurdex® hoeft minder vaak te worden geïnjecteerd, maar biedt een grotere kans op bijwerkingen, zoals een toename van de intraoculaire druk of versnelde cataractontwikkeling (troebeling van de lens). VEGF-remmers veroorzaken dit veel minder vaak, maar moeten vaker worden gegeven, vaak maandelijks. Welke therapieoptie wordt aanbevolen voor de getroffen patiënten, ook rekening houdend met andere bijkomende aandoeningen van de ogen en/of het lichaam, wordt verduidelijkt in onze speciale spreekuren.
Gebieden van het netvlies die bijzonder zwaar worden aangetast door ischemie (gebrek aan bloed) kunnen worden geïdentificeerd met behulp van vasculaire beeldvorming, fluorescentie-angiografie en, indien nodig, worden behandeld met een laser.

Lees meer

Table of Contents

Explore
Drag