Skip links

Spleetlamp-fotografie

Datum

27. jul 2022

Spleetlampfotografie (documentatie)

Nauwkeurige controles geven meer zekerheid. Het verloop van veel aandoeningen is slopend van aard en een verslechtering van de situatie wordt daardoor door de patiënt vaak niet of pas zeer laat waargenomen. Zorgvuldige diagnostiek en dito documentatie met nauwkeurig uitgevoerde vervolgcontroles n.a.v. de bevindingen zijn van uiterst belang. Fotografische weergaven van bevindingen zijn objectiever als uitgebreide omschrijvingen.

Wij raden fotografische documentatie bij herhalingscontroles aan bij:

  • hoornvliesveranderingen
  • onduidelijke weefselveranderingen in het voorste oogsegment
  • netvliesveranderingen bij bijv. diabetes mellitus

Voor een betere diagnostiek en voor herhalingscontroles worden moderne methodes ingezet, die het beoogde deel van het oog zeer precies fotografisch documenteren. Vooral waar het verloop van een verandering in het oog gedurende een bepaalde tijd moet worden gedocumenteerd, is chronologische vergelijking van de foto’s zeer behulpzaam en betrouwbaar, zodat ook de kleinste veranderingen kunnen worden herkend en behandeld.

De opnames kunnen direct aan de monitor worden getoond en uitgelegd. Het onderzoek zelf duurt slechts enkele minuten en is pijnlos. Bij een foto van de oogachtergrond is verwijding van de pupil van voordeel.

Meer lezen

Pentacam-Pachymetrie

Pachymetrie

Bij pachymetrie wordt de dikte van het hoornvlies gemeten. Met pachymetrie wordt een betrouwbare meting verkregen.

Meer lezen »

Table of Contents

Explore
Drag