Skip links

Scheelzien - Behandelingen van strabisme

Behandeling van scheelzien

Scheelzien (strabisme) is de naam voor een permanente of terugkerende scheefstand van de ogen - het linker- en rechteroog kijken niet in dezelfde richting.

Goede kansen op succes bij vroege behandeling

De hersenen van het kind kunnen zich verdedigen tegen dubbele beelden door het beeld te onderdrukken dat door het scheelziende oog wordt doorgegeven. Dit proces heeft meestal desastreuze gevolgen: het ongebruikte oog wordt na enige tijd visueel zwak (amblyopie). Zonder behandeling ontwikkelt bijna 90 procent van alle scheelziende kinderen eenzijdige amblyopie. Als deze strabismische amblyopie niet tijdig wordt ontdekt en behandeld, blijft ze levenslang bestaan.

Het kind kan dan nooit binoculair of zelfs driedimensionaal leren zien. Een tijdige behandeling kan amblyopie bijna altijd voorkomen of opheffen en meestal ook een goed ruimtelijk zicht herstellen.

Zo kan strabisme behandeld worden

Vroegtijdige opsporing van strabisme kan slechts in beperkte mate worden gegarandeerd door preventieve onderzoeken U1 - U8 bij de kinderarts. Bovendien komen de onderzoeken veel te laat voor beginnende ambylopie, aangezien de eerste gezichtsscherpte test bij de kinderarts pas wordt uitgevoerd als het kind drie jaar oud is. De behandeling van strabisme kan heel verschillend zijn: bij verziendheid als oorzaak van strabisme helpt correctie met een bril. In andere gevallen is plaktherapie (occlusietherapie) nodig om amblyopie te behandelen.

Een prismavoorschrift of orthoptische oefeningen kunnen ook nodig zijn om het binoculaire zicht te behouden en de samenwerking van beide ogen te stabiliseren. Soms kan een chirurgische ingreep (strabismusoperatie) ook nuttig en noodzakelijk zijn.

Therapie

In het geval van strabisme met een kleine hoek kan eventueel prismatherapie in de vorm van een folie of een prismabril worden toegepast. Als deze conservatieve vorm van therapie niet toepasbaar is, bestaat de mogelijkheid van een oogspieroperatie. Dit kan de spieren versterken of verzwakken door de oogspieren te verplaatsen of te verkorten.

Schiel-OP

Strabismus chirurgie voor parese: Als algemene regel moet de termijn van één jaar in acht worden genomen, aangezien de oogspierpees binnen een jaar kan regenereren. Voor de behandeling van slechtziendheid (amblyopie) en om dubbelzien te voorkomen, werkt men met het afdekken (occlusie) van één oog door bijvoorbeeld oogpleisters of folies.

Bij amblyopie wordt het oog met beter zicht afgedekt (occlusie) om het oog met slecht zicht te trainen. Hoe lang deze therapie nodig is, is afhankelijk van de leeftijd van het kind en de ernst van de visuele stoornis.

Okklusion - Behandeling van scheelzien - Augenärzte Gerl & Kollegen

Aangezien strabologie een zeer breed scala aan vormen kent, raden wij altijd een individueel consult met uw orthoptist aan om de best mogelijke zorg te garanderen.

Occlusie

Occlusie (Latijnse benaming is occludere = afsluiten) Hier wordt bij kinderen een oog bewust (bijv. m.b.v. een pleister) afgedekt om dubbelzien te vermijden, of om

Lees verder »

Oogspieroperatie

Oogspieroperatie Ingreep ter versterking: Hierbij worden oogspieren ingekort (resectie). Ingreep ter verzwakking: Hierbij worden oogspieren verplaatst. Een scheelziensoperatie is aan een of aan beide ogen

Lees verder »

Lees meer

Scheelzien

Scheelzien

Scheelzien (strabisme) is een permanente of terugkerende scheefstand van de ogen, d.w.z. dat beide ogen niet in dezelfde richting kijken.

Lees verder »
Schielformen

Vormen van scheelzien

Vormen van scheelzien – Strabisme is een permanente of terugkerende scheefstand van de ogen – het linker- en rechteroog kijken niet in dezelfde richting.

Lees verder »
Sehschule-BG

Orthoptie

De afdeling orthoptie maakt onderdeel uit van een oogziekenhuis of oogartsenpraktijk met als specialismen: het vroegtijdig diagnosticeren en behandelen van strabisme en visusafwijkingen.

Lees verder »

Table of Contents

Explore
Drag