Skip links

Gesloten-kamerhoek glaucoom

Datum

13. okt 2022

Acuut gesloten-kamerhoek glaucoom

Bij een acuut gesloten-kamerhoek glaucoom is de afvoer van kamerwater geblokkeerd terwijl de toevoer onverminderd blijft. De oogdruk kan stijgen tot 50 - 70 mmHg. Deze enorme druktoename leidt binnen enkele uren tot onherstelbare schade aan de oogzenuwvezels. Het risico van het ontstaan van een acuut gesloten-kamerhoek glaucoom stijgt met het toenemen van de leeftijd, omdat bij het ouder worden de lichaamseigen lens dikker wordt. De aandoening treft vaker verziende patiënten en vrouwen.

Symptomen

Door de hoge druk lijdt de patiënt veel pijn, het zicht is wazig en het oog is rood. De patiënt heeft hoofdpijn en voelt zich ziek (misselijkheid, overgeven, zweten en een langzamere hartslag). Daarom brengen patiënten deze symptomen niet direct in verband met het oog. Patiënten zien vaak kringen (halo’s) om lampen.

placeholder - Gesloten kamerhoek glaucoom - Augenärzte Gerl & Kollegen

Diagnostiek

Met behulp van een microscoop kan de oogarts de vertroebeling in het hoornvlies zien, die voor het wazig zien verantwoordelijk is. Het oog is fel rood en zeer gevoelig. De kamerhoek kan niet met een gonioscoop worden onderzocht en de pupil is star, niet meer rond en middelgroot. Niet zelden puilt de iris in de richting van het hoornvlies uit (iris bombata). Als de patiënt in het verleden al vaker een glaucoomaanval heeft gehad, kan de oogarts vaak ook atrofie van het regenboogvlies (iris) constateren.

Therapie

Het doel is om de blokkade zo snel mogelijk op te heffen. Hierbij wordt geprobeerd om de anatomie van het regenboogvlies (iris), dat de kamerhoek afsluit, te herstellen. Pupilvernauwende druppels helpen vaak niet. Omdat vloeistof vanuit het achterste oogsegment de iris naar voren drukt, wordt geprobeerd om een verbinding door de iris te maken (iridectomie, YAG-laser-iridotomie), waardoor er weer een toevoer van kamerwater tussen het achterste en het voorste oogsegment plaatsvindt. Hierdoor is de druk in de compartimenten van het oog weer in evenwicht en normaliseert de oogdruk.

De behandeling kan ook profylactisch worden uitgevoerd om het risico voor het ontstaan van een glaucoomaanval te minimaliseren. Een ander alternatief is een lensuitwisseling. Dit kan worden toegepast als de door ouderdom dik geworden natuurlijke ooglens een vertroebeling door staar (cataract) vertoont. Omdat een geïmplanteerd lensimplantaat zes maal dunner is dan de natuurlijke ooglens is het risico op een glaucoomaanval daarmee de rest van het leven beduidend verminderd.

Intermitterend kamerhoek glaucoom

Deze vorm van kamerhoek glaucoom is de tijdelijke, minder agressieve vorm van glaucoom.

placeholder - Gesloten kamerhoek glaucoom - Augenärzte Gerl & Kollegen

Symptomen

Een intermitterend kamerhoek glaucoom lijkt door de steeds terugkerende sypmtomen op een acute glaucoomaanval, maar met een duidelijk geringere heftigheid. De symptomen treden meestal op in situaties waarbij de pupil verwijd is, daarom bemerkt de patiënt deze ook alleen in dergelijke situaties. De symptomen dienen serieus te worden genomen, omdat zij voorboden kunnen zijn van een glaucoomaanval. Door de steeds terugkerende drukstijgingen kan er onherstelbare schade aan de oogzenuw ontstaan.

Diagnostiek

Om een intermitterend kamerhoek glaucoom juist te kunnen vaststellen is het van belang om de voorgeschiedenis van de oogkamerhoek te weten. Om een optimale diagnose te stellen kan het nodig zijn om een dag- en nachtprofiel van de oogdruk uit te voeren.

Therapie

Het doel is om de blokkade zo snel mogelijk op te heffen. Hierbij wordt geprobeerd om de anatomie van het regenboogvlies (iris), dat de kamerhoek afsluit, te herstellen. Pupilvernauwende druppels helpen vaak niet. Omdat vloeistof vanuit het achterste oogsegment de iris naar voren drukt, wordt geprobeerd om een verbinding door de iris te maken (iridectomie, YAG-laser-iridotomie), waardoor er weer een toevoer van kamerwater tussen het achterste en het voorste oogsegment plaatsvindt. Hierdoor is de druk in de compartimenten van het oog weer in evenwicht en normaliseert de oogdruk.

De behandeling kan ook profylactisch worden uitgevoerd om het risico voor het ontstaan van een glaucoomaanval te minimaliseren. Een ander alternatief is een lensuitwisseling. Dit kan worden toegepast als de door ouderdom dik geworden natuurlijke ooglens een vertroebeling door staar (cataract) vertoont. Omdat een geïmplanteerd lensimplantaat zes maal dunner is dan de natuurlijke ooglens is het risico op een glaucoomaanval daarmee de rest van het leven beduidend verminderd.

Neovasculair glaucoom (NVG)

Als de periferie van het netvlies onvoldoende wordt doorbloed dan stimuleren bepaalde stoffen in het lichaam de groei van nieuwe, helaas inferieure bloedvaatjes in de in het begin nog zichtbare oogkamerhoek. Vanuit lichaamsperspectief gezien lijkt dit zinvol, omdat de cellen in ons lichaam zuurstof uit de bloedcellen betrekken. De nieuwe bloedvaatjes zijn echter van mindere kwaliteit en groeien op plaatsen waar zij schade veroorzaken. Als dit proces niet wordt behandeld, dan leidt de nieuwvaatvorming tot littekenvorming en een afsluiting van de kamerhoek met als gevolg stijging van de oogdruk.

Risikofactoren

  • Diabetische retinopathie (Link)
  • Retinale vaatafsluiting (bloedvatafsluiting en, zelden voorkomend, een arterieafsluiting)  
  • Retinopathie door vroeggeboorte
  • Uveïtis
  • Carotis stenose
placeholder - Gesloten kamerhoek glaucoom - Augenärzte Gerl & Kollegen

Symptomen

Afhankelijk van de oogdruksituatie is het zien nog helder, of door een hoornvliesvertroebeling bij hoge drukwaarden vertroebeld. Er kan pijn ontstaan, meestal bij hogere drukwaarden. Vaak is er aan de stijging van de oogdruk al iets voorafgegaan waardoor het zien is verslechterd, zoals bijv. een trombose in de netvliesvaten, waardoor bij de patiënt de verslechtering van het zien niet in verband wordt gebracht met een verhoogde oogdruk.

Diagnostiek

Met behulp van een gonioscoop kunnen de bloedvaatjes in de kamerhoek zichtbaar worden gemaakt. De oogdruk is vaak sterk verhoogd. Vaak is er ook vochtophoping in het hoornvlies te zien (oedeem).

Therapie

Het doel is om de zuurstofvoorziening in de periferie van het netvlies positief te beïnvloeden. Omdat de afgesloten vaten niet meer voor doorbloeding kunnen worden geopend, is de therapie er op afgesteld om de cellen te reduceren, die het lichaam aansturen om nieuwe bloedvaatjes te vormen. Met andere woorden, er wordt met opzet weefsel vernietigd om nieuwvaatvorming te stoppen. Dit kan worden bereikt met een koudebehandeling (cyclocryocoagulatie) of met een laserbehandeling (netvlies lasercoagulatie). Ook is het mogelijk om medikamenten direct in het oog te injecteren (intravitreale injectie), die de stoffen neutraliseren die aanzetten tot nieuwvaatvorming. Vaak zijn meerdere behandelingen of een combinatie van behandelingen noodzakelijk.

Lees meer

Table of Contents

Explore
Drag