Skip links

Oogaandoeningen

Overzicht Oogaandoeningen

Staar (Cataract)

De oorzaak van staar is een toenemende vertroebeling van de ooglens. Door een verdichting van de lensvezels in de ooglens wordt de lenskern troebel en ondoorzichtig, waardoor het zien verslechtert.

Glaucoom

Bij glaucoom treedt er een verhoogde druk in het oog op, die vaak gepaard gaat met een verstoorde doorbloeding en beschadigingen aan de oogzenuw kan veroorzaken.

Maculadegeneratie

De macula is de plek op het netvlies waarmee het scherpst wordt gezien, omdat daar de grootste dichtheid aan gevoelscellen aanwezig is. Met het toenemen van de leeftijd zetten zich daar stofwisselingsresten af, die de functie van de macula kunnen aantasten.

Netvliesaandoeningen

Vaak ontstaan netvliesloslatingen door vochtvorming in de aderhuid onder het netvlies. Diabetes mellitus heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van de wanden van bloedvaatjes in het oog.

Diabetes en het oog

Diabetische retinopathie (netvliesaandoening) is vooral een aandoening van de kleine bloedvaten (capillairen) van het netvlies. De verhoogde bloedsuikerwaarden veroorzaken na verloop van tijd een beschadiging van de steuncellen van de capillairen. Als deze steuncellen zijn beschadigd dan verliest het bloedvat zijn omhulsel en kan de binnenlaag van de capillairen (endotheelcellen) naar buiten uitstulpen.

Vaatafsluitingen

Een vaatafsluiting van kleine bloedvaatjes, die verantwoordelijk zijn voor de doorbloeding van het netvlies en de oogzenuw, kan een acute bedreiging voor het gezichtsvermogen vormen. Omdat er m.b.t. de verzorging van de getroffen delen van het netvlies in de meeste gevallen geen alternatief is, is aantasting van het gezichtsvermogen, ook indien er meteen behandeling plaatsvindt, niet altijd te vermijden. De impact van een vaatafsluiting is afhankelijk van welk bloedvat hierdoor wordt getroffen en de plek waar dit gebeurt.

Keratoconus

Keratoconus is een voortschrijdende aandoening, waarbij het hoornvlies steeds dunner wordt. Hierdoor krijgt het de vorm van een kegel, terwijl normaal gesproken het hoornvlies de welving van een kogel behoort te hebben. Kwaliteit en gelijkmatigheid van het hoornvlies zijn bepalend voor een goede visuele functie. Door keratoconus neemt deze functie af.

Hoornvlies

De noodzaak voor een behandeling van het hoornvlies kan verschillende oorzaken hebben. Behalve opgelopen beschadigingen met daardoor ontstane hoornvlieslidtekens kunnen er ook hoornvliesdystrofieën optreden.

Oogleden

Onze oogleden beschermen en verzorgen de gevoelige buitenkant van onze ogen. Als deze beschermende functie door aandoeningen, beschadigingen of ouderdomsafhankelijke veranderingen vermindert, kan een medisch geïndiceerde operatie een oplossing zijn. Overhangende oogleden kunnen ons echter ook uit esthetisch oogpunt storen. Esthetische ooglidchirurgie biedt verschillende individuele mogelijkheden om patiënten een hernieuwd gevoel van welbevinden te geven.

Scheelzien

We spreken van scheelzien (strabismus) als er sprake is van een constante of een regelmatig optredende verkeerde stand van de ogen, d.w.z. beide ogen kijken niet in dezelfde richting. Getroffenen lijden vaak onder de ontsierende en uiterlijk zichtbare afwijking.

Oogaandoeningen

Augenerkrankungen

Table of Contents

Explore
Drag