Skip links

Optomap

Datum

27. jul 2022

Optomap (netvlies)

Optomap

Optomap © Optos.

Modern netvliesonderzoek zonder wijdstelling van de pupillen

Meer zekerheid door documentatie van controleonderzoeken!
Een Optomap-onderzoek geeft u inzicht in uw gezondheidstoestand.

Welke aandoeningen kunnen met de Optomap worden herkend?

  • netvliesloslatingen, netvliesdefecten
  • ouderdomsafhankelijke maculadegeneratie
  • pigmentveranderingen
  • diabetes
  • hoge bloeddruk
  • tumoren
  • vaataandoeningen
Optomap

Optomap © Optos.

Optomap

Optomap © Optos.

Voordelen van een optomap-onderzoek

Een onderzoek met de Optomap camera kan worden uitgevoerd zonder dat de pupillen worden wijd gesteld. Na het onderzoek kunt u normaal zien en kunt u zelf autorijden. In een fractie van een seconde maakt het ultramoderne systeem digitale opnames van uw netvlies. Een bereik van 200° van de oogachtergrond is daarbij mogelijk. Hierdoor wordt een goede indruk van de toestand van uw netvlies verkregen.

Waar veel patiënten zich niet van bewust zijn:

xVeranderingen aan het netvlies kunnen op aanwezigheid van hoge bloeddruk, diabetes of het risico op een beroerte of hartaanval wijzen! Met een uitgebreid netvliesonderzoek kunnen kleine aanwijzingen worden opgespoord, lang voordat symptomen zich openbaren of voordat er pijn optreedt. Geen enkel ander menselijk orgaan geeft op een dergelijke manier inzicht in de toestand en de functie van de bloedvaten.

Optomap

Optomap © Optos.

Het netvlies weerspiegelt de toestand van de kleine bloedvaten van het totale lichaam. Functionele verstoring van de micro-vaten, die vaak aan vaataandoeningen vooraf gaat, kunnen daardoor in een vroeg stadium worden herkend en behandeld.

Meer lezen

Spaltlampenfotographie - Haag Streit

Spleetlamp fotografie

Bij elke oogaandoening is het belangrijk om de diagnose en het verloop te documenteren. Omdat veel aandoeningen een sluipend karakter hebben, worden deze met behulp

Meer lezen »
IOL-Master

Optische biometrie

M.b.v. een lasermeting kan, voor een optimale berekening van kunstlenzen, de aslengte van het oog worden gemeten. Wij adviseren hiervoor het onderzoeksapparaat IOL-master.

Meer lezen »
Pentacam® HR

Pentacam®

Met een Pentacam® wordt de voorste oogkamer opgemeten. Dit wordt gedaan bij staar (cataract), hoornvliesaandoeningen en laser- en lenzenchirurgie.

Meer lezen »
itrace-device

Aberrometrie

Aberrometrie wordt toegepast bij staar (cataract), hoornvliesaandoeningen en laser- en lenzenchirurgie. Met een aberrometer kunnen verschillende afwijkingen m.b.t. het gezichtsvermogen worden onderzocht en vastgesteld.

Meer lezen »
Volgende infoavond

Table of Contents

Explore
Drag