De staaroperatie (cataractoperatie)

Nadat het oog in onze kliniek zorgvuldig is onderzocht, wordt aansluitend in een gesprek overwogen of een staaroperatie zinvol is. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke benadering.

Patientenzorg

Voor de operatie gaat u naar de anesthesioloog, die nadat uw algehele gezondheidssituatie is vastgesteld, u over de toe te passen verdoving informeert. Indien een patiënt het wenst dan kunnen voorafgaand aan de operatie medikamenten worden gegeven om te ontspannen en om rustig te worden. Ook worden u oogdruppels ingedruppeld, die de pupil verwijden. Hierna wordt u naar de operatieruimte gebracht.

Voorbereiding op de operatie

Hier beginnen de eigenlijke voorbereidingen voor de operatie. Ons anesthesieteam bewaakt regelmatig de hartfunctie en de bloedsomloop en legt ook een infuus aan om de bloedsomloop te stabiliseren. Vervolgens wordt het oog plaatselijk verdoofd. De operatie is geheel pijnloos. Kort voor de operatie wordt uw oog met een desinfecteermiddel grondig gereinigd, waarna u met steriele doeken wordt afgedekt. In de operatiekamer wordt de operatie onder een operatiemicroscoop uitgevoerd.

Na de operatie wordt u in de rustruimte verzorgd en kunt u onder het genot van een kopje koffie of thee en boterham bijkomen van uw behandeling. Is uw toestand stabiel, mag u de kliniek onder begeleiding verlaten.

Hoe gaat het thuis verder?

Uw oogarts zal u controleafspraken meegeven. Gedurende de dagen en weken na de operatie dient het oog regelmatig te worden gedruppeld volgens de voorschriften van de behandelende arts. Ca. vier weken na de behandeling is uw gezichtsscherpte voor zover gestabiliseerd, dat u bij uw opticien een nieuwe bril aan kunt laten meten.

Vraag & Antwoord Staar

Welk resultaat mag ik van de operatie verwachten?

Hoewel sommige patiënten al gedurende de eerste dagen na de operatie beter kunnen zien, is een duidelijke verbetering pas een à twee weken na de operatie te verwachten, waarbij het normaal is dat men soms wazig of dubbel ziet. De uiteindelijke gezichtsscherpte is ook afhankelijk van andere aanwezige oogaandoeningen, waarop een staaroperatie geen invloed heeft.

Zijn er nieuwe technologieën die een operatie nog veiliger maken?

Ja, naast de gouden standaard, die wij hanteren voor het manuele gedeelte van de operatie, kan tegenwoordig voor dit deel de FemtoSecondlaser (FLACS) worden ingezet. Dit apparaat voert de voorbereidende werkzaamheden voor de eigenlijke laserbehandeling uit door uiterst precies de pré-operatieve diagnostische gegevens van het hoornvlies te verwerken in de intra operatieve behandeling, (de snede in het hoornvlies), waardoor risico’s die aan elke operatie zijn verbonden, aanzienlijk worden verkleind. Bovendien biedt deze nieuwe technologie de mogelijkheid om al tijdens de operatie een kleine correctie toe te passen, waardoor met name de correctie van een hoornvliesverkromming nog preciezer kan worden uitgevoerd.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de inzet van computergestuurde MicroPulse Technology (ZEPTO), waarmee een hogere stabiliteit van de lensopening wordt verkregen. Deze techniek wordt vooral dan toegepast als de FemtoSecondlaser niet wordt ingezet en biedt een goede optie om de operatie nog veiliger uit te voeren.

Ben ik niet te oud voor een operatie?

Nee! Een staaroperatie kan op elke leeftijd worden uitgevoerd.

Wat mag ik na de operatie doen of niet doen?

Omdat u voor de operatie kalmeringsmiddelen heeft gekregen, is het noodzakelijk dat u na de operatie bij het naar huis gaan door iemand wordt begeleid. Thuis mag u na de operatie tv kijken, lichte werkzaamheden verrichten of korte wandelingen maken. Na enkele dagen mag u uw haren weer wassen. Langdurig lezen of wrijven in en drukken op het oog dient te worden vermeden. Autorijden mag weer als de oogarts het u toestaat.

Zijn er verschillende kunstlenzen?

Ja, behalve vouwbare en opgerolde acryl-, silicone- of hydrogellenzen worden soms ook vormvaste lenzen van PMMA kunststof toegepast. Ook is het mogelijk om in bepaalde situaties speciale lenzen, zoals blauwfilterlenzen, asferische, torische en met heparine bewerkte lenzen te implanteren. Uw oogarts zal u hierbij graag adviseren. Ook is het mogelijk om een multifocale lens te laten implanteren, die het mogelijk maakt om zowel in de verte als op leesafstand goed te zien. Afhankelijk van de uitkomst van het oogonderzoek zal aan elke patiënt uiteraard de voor hem meest geschikt lens worden geadviseerd.

Ontvangt elke patiënt dezelfde lens?

Nee. Elk oog is individueel gevormd. Daarom wordt de hoornvliesdiameter en de diepte van de voorste oogkamer gemeten en een echografische meting van de lengte van de oogappel uitgevoerd. Met behulp van een computer wordt aan de hand van de metingsresultaten de breking van de geplande lens berekend. Sommige speciale lenzen worden niet door de zorgverzekeraars vergoed. Indien een patiënt deze dan toch wenst dan dient de operatie door de patiënt zelf te worden betaald. 

Zal het oog de kunstlens verdragen?

Kunstlenzen worden van goed verdraagbare kunststoffen (PMMA, silicone, acryl) gemaakt, die voor de resterende levenstijd geen afstotingsreacties vertonen.

Vergoeding staaroperatie

Een behandeling van staar (cataract) valt onder medisch specialistische zorg (tweedelijnszorg). U heeft hiervoor een verwijsbrief van uw huisarts nodig. De staaroperatie wordt op medische indicatie vergoed vanuit uw basisverzekering. Bij staar is de menselijke ooglens vertroebeld en wordt deze operatief vervangen door een heldere kunstlens, waarbij de patiënt bij geschiktheid een keuze kan maken uit verschillende soorten lenzen (bjv. multifocaal of torisch).

Houdt u er rekening mee, dat uw zorgverzekeraar uitsluitend de implantatie van een monofocale lens zal vergoeden. Meerkosten voor lenzen met aanvullende functies zijn voor uw eigen rekening.

Meer behandelingen

omhoog

Om onze website zo optimaal mogelijk aan u te kunnen presenteren en continue te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan met het gebruik van onze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer info vindt u in onze privacyverklaring.

Het coronavirus
Hoe gaat Augenklinik Ahaus hiermee om?

Onze taak als zorgverlener is het om de zorg voor onze patiënten te waarborgen, zowel nu als in de toekomst. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de infectieketen te onderbreken, hebben wij extra maatregelen genomen. Wij nemen deze taak uitermate serieus en houden hierbij rekening met alle aanbevelingen van het Robert-Koch-Institut (RKI) op het gebied van uitgebreide hygiëne ter bescherming tegen het virus. Let op! In Duitsland is het dragen van een neus-mondkapje in openbare ruimtes verplicht. Kom daarom alleen met uw eigen mondmasker binnen.

Onze maatregelen worden conform de actuele situatie en regelgevingen aangepast. Om deze reden kunnen de door ons daadwerkelijk toegepaste maatregelen afwijken van het op onze website omschreven coronabeleid.

MEER INFORMATIE