Leesbril adieu

Voor wie steeds zijn leesbril kwijt is of wie om verschillende redenen geen leesbril wil dragen, zijn er goede alternatieven. Onze ervaren oogartsen bespreken graag de mogelijkheden met u, waardoor u weer contrastrijk en scherp zonder bril kunt zien.

Lenzen in het oog – een innovatief alternatief

Innovatieve lenzen en nieuwe operatiemethodes bieden talrijke oplossingen ter correctie van visusafwijkingen. Jonge mensen profiteren van moderne implanteerbare contactlenzen, die zelfs extreme visusafwijkingen kunnen corrigeren.

Voor de „leesbrilcategorie“ kunnen zogenaamde multifocale lenzen een oplossing zijn, om in het dagelijks leven vrijwel zonder bril te zien. Augenklinik Ahaus is in Duitsland m.b.t. operatieve correcties van ouderdomsverziendheid en het gebruik van moderne intra-oculaire lenzen al jaren toonaangevend.

Infoavonden Zien zonder bril »

Lensuitwisseling (Clear Lens Exchange)

Bij een lensuitwisseling wordt de lichaamseigen lens verwijderd en vervangen door een kunstlens. Het oog wordt geopend met een kleine snede van 1,8 mm. De lensinhoud wordt, op een manier die het oog ontziet, vloeibaar gemaakt en verwijderd.Vervolgens wordt de individueel voor u uitgezochte intra-oculaire lens (IOL) geïmplanteerd.

Deze operatie wordt ook in de moderne cataractchirurgie toegepast en is daarmee de vaakst uitgevoerde operatie in de oogheelkunde. Een refractieve lensuitwisseling wordt aangeraden bij ver- of bijziendheid. Tijdens deze operatie kunnen tegelijkertijd hogere hoornvliesverkrommingen worden gecorrigeerd. Bij patiënten met ouderdomsverziendheid wordt met de implantatie van een multifocale lens het zien in de verte en tevens voor dichtbij gecorrigeerd.

Asferische Lens

Door de speciale oppervlaktevorm van deze lenzen kunnen die brekingsfouten worden gecorrigeerd, die bij conventionele lenzen tot contrastverlies zouden leiden. Door asferische lenzen wordt het zien contrastrijker en voor een deel ook scherper. Hierdoor worden contouren in het schemerdonker beter waargenomen en storende verblindingsfenomenen verminderd. In de betere fotocamera’s wordt hetzelfde systeem toegepast.

Torische Lens

Een torische lens kan een hoornvliesverkromming (astigmatisme) corrigeren. Alle torische lenzen bieden tevens de voordelen van asferische lenzen. Indien u aan astigmatisme lijdt, dan zou u zonder bril met deze lens aanzienlijk beter zien dan met een standaardlens. Torische lenzen worden bij een hoge hoornvliesverkromming speciaal op maat gemaakt.

Prelex – Lensuitwisseling met multifocale lenzen

Door de speciale optische werking van de multifocale lens (lens ter correctie van ouderdomsverziendheid) worden beelden in de verte en dichtbij scherp afgebeeld. Afhankelijk van het model van de lens kunnen hiermee afzonderlijke zichtafstanden scherp worden weergegeven. De keus voor de juiste lens is afhankelijk van uw wensen ten aanzien van uw dagelijkse bezigheden. Met onze jarenlange ervaring kunnen wij u helpen de juiste keus te maken.

Multifocale lenzen zijn ook met de voordelen van asferische en torische lenzen  te combineren. Ouderdomsverziendheid kan daardoor tegelijkertijd met andere visusafwijkingen worden gecorrigeerd. In vakjargon heet deze behandeling „Prelex“ (Presbyopic Lens Exchange).

Vooronderzoek

Tijdens het vooronderzoek krijgt u van ons een advies over wat in uw situatie de meest geschikte behandeling zou zijn (lensimplantatie of lensuitwisseling) en welke lenzen daarbij het beste passen. Om de exacte sterkte van de lens te kunnen meten mag u zachte contactlenzen een week en harde contactlenzen twee weken voor het vooronderzoek niet meer dragen. Met behulp van moderne contactvrije meettechnieken worden de ogen uiterst precies opgemeten. Aan de hand van deze en nog andere belangrijke waardes kan de voor u geschikte lens worden besteld.

De operatiedag

Waar moet u op letten:

  • Als de oogarts u een pré-operatieve screening bij een SHO-Locatie in Nederland heeft aangeraden (N.B. dit is niet bij elke operatie c.q. patiënt noodzakelijk), dan is het belangrijk, dat u dit onderzoek voldoende tijd voor de operatieafspraak laat uitvoeren.
  • Vanaf drie dagen voor de operatiedatum geen oogmake-up meer gebruiken.
  • Op de operatiedag geen sieraden dragen.
  • De laatste zes uur voor het tijdstip van de operatie niets meer eten en drinken. Als u op het afgesproken tijdstip in de kliniek aankomt, dan kan men u ter controle naar uw ID bewijs en zorgpas vragen. Neem beide voor alle zekerheid mee. Ons zorgteam bespreekt aansluitend met u het verloop van de operatie. Vanaf een uur voor de operatie krijgt u oogdruppels toegediend.

 

Operatievoorbereiding

Eerst heeft u een gesprek met de anesthesist over uw verdoving. Daarna begint de eigenlijke voorbereiding. U wordt van een operatiemuts en van overschoenen voorzien en neemt aansluitend plaats op een operatiebed. Het oponthoud in de operatieruimtes duurt ca. een uur.

Na de operatie

Na de operatie kunt u zich in onze rustruimte ontspannen. Het verband moet die dag en de eerste nacht op het oog blijven. De dag na de operatie wordt het verband door ons verwijderd en in de regel kunt u met het pas geopereerde meteen goed zien. Indien beide ogen tegelijk worden geopereerd, dan kunt u in de hotelafdeling van de kliniek overnachten.

Meer informatie over "Zien zonder bril"

omhoog

Om onze website zo optimaal mogelijk aan u te kunnen presenteren en continue te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan met het gebruik van onze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer info vindt u in onze privacyverklaring.

 

Geachte patiënt(e),

onze taak als zorgverlener is het om de zorg voor onze patiënten te waarborgen, zowel nu als in de toekomst. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de infectieketen te onderbreken, hanteren wij de 3 G-maatregel:

G voor Gevaccineerd
G voor Getest
G voor Genezen


Lees meer

Neem daarnaast volgende basisregels in acht:

Afstand:                 Hou 1,5 m afstand.
Hygiëne:                Ga uw handen desinfecteren.
Mondkapjesplicht: Draag een FFP-2- of medisch mondkapje.