Glaucoom
- Behandeling -

Hoe wordt glaucoom behandeld?

Meestal is het op tijd beginnen met een medikamenteuze therapie voldoende om het gezichtsvermogen te behouden. Glaucoompreparaten zijn effectief: Echter, ze kunnen reeds onstane schades door glaucoom niet meer ongedaan maken en slechts die functies behouden, die er nog zijn. In het begin wordt in de regel met oogdrukverlagende oogdruppels behandeld.

Hoe kan ik bijdragen aan een positief behandelproces?

  • Informeer uw oogarts over voorgeschreven medicijnen en ziektes, waarvoor u bij uw huisarts in behandeling bent.
  • Gebruik de oogdruppels consequent en zorgvuldig.
  • Kom regelmatige oogheelkundige controles met oogdrukmeting, gezichtsveldonderzoek en controle
  • van de oogzenuw na.

Is een verlaging van de oogdruk met medicijnen niet mogelijk, bent u allergisch of kunt u niet tegen  bepaalde medicijnen, zijn er mogelijkheden, de oogdruk d.m.v. een laserbehandeling of een operatie te verlagen.

Therapie

Medicijnen

Meestal schrijft de oogarts u druppels voor om de oogdruk te verlagen en verdere aantasting van het gezichtsveld te beperken. De oogarts zal de soort oogdruppels zo kiezen dat een maximaal oogdrukverlagend effect wordt gekoppeld aan minimale bijwerkingen. Bepaalde druppels veroorzaken benauwdheid. Het is daarom nodig de oogarts altijd op de hoogte te stellen indien u astmatisch bent of hartklachten heeft. De arts kan u ook een recept verstrekken voor tabletten of capsules. Eventuele bijwerkingen hiervan zijn hoofdpijn, maagklachten en tintelingen in handen en/of voeten. Het is belangrijk, dat u van het oogdruppelen (één of meerdere malen per dag) een vaste gewoonte maakt, zodat geen druppels worden vergeten.

Laserbehandeling (SLT = selectieve laser trabeculoplastiek)

Een laserbehandeling kan poliklinisch plaatsvinden en duurt ongeveer 15 minuten. Bij een laserbehandeling wordt de afvoer van het inwendige oogvocht bevorderd en daarmee wordt de oogdruk verlaagd. Operatie Tenslotte kan ook een oogdrukverlagende operatie verricht worden. Men spreekt dan van een filtrerende operatie of trabeculectomie. Bij deze operatie wordt een gaatje in de wand van het oog gemaakt zodat het inwendige vocht gedoseerd weg kan stromen.

Operatie

Tenslotte kan ook een oogdrukverlagende operatie verricht worden. Men spreekt dan van een filtrerende operatie of trabeculectomie. Bij deze operatie wordt een gaatje in de wand van het oog gemaakt, zodat het inwendige vocht gedoseerd weg kan stromen.

Vraag & Antwoord Glaucoom

Is glaucoom erfelijk?

Ja. Hier speelt evenals bij diabetes mellitus een aanleg voor het ontwikkelen van deze aandoening mee. Als er bepaalde factoren aanwezig zijn, dan neemt het risico om de ziekte te krijgen toe, vooral als familieleden in de directe lijn aan glaucoom lijden.

Kunt u van glaucoom genezen?

Nee. Glaucoom is een chronische aandoening, waarvan de gevolgschade tot verlies van het gezichtsvermogen kan leiden. Bij een vroegtijdige behandeling met de huidige therapiemogelijkheden kan dit echter worden voorkomen.

Kunnen kinderen glaucoom krijgen?

Ja. Kinderen met aangeboren glaucoom hebben een ontwikkelingsstoornis in het gebied van de oogkamerhoek. De symptomen zijn lichtgevoeligheid en soms een vertroebeling van het normaal heldere hoornvlies. Opvallend „mooie“ ogen bij baby’s kunnen een voorteken zijn van een aangeboren glaucoom. Verlies bij het geringste vermoeden geen tijd en laat u per omgaande door een oogarts adviseren.

Kan een speciale manier van leven glaucoom voorkomen of positief bijdragen aan een behandeling?

Naast de algemeen geldende adviezen voor een gezonde levensstijl is er geen bijzondere levenswijze die glaucoom zou kunnen voorkomen. Een tot twee koppen koffie of thee bij of na de maaltijden zijn toegestaan. Een glas wijn of bier ‘s avonds kan ook worden gedronken. Echter, als u rookt zou u, als er al gezichtsvelduitvallen geconstateerd zijn, elke vorm van nicotinegebruik moeten opgeven.

Mag ik met de diagnose glaucoom deelnemen aan het verkeer?

In de regel ja, behalve wanneer de patiënt aanzienlijke gezichtsveldbeperkingen vertoont, waardoor risicovolle situaties in het verkeer niet meer zeker kunnen worden ingeschat. Wij adviseren dringend, deze vraag met uw oogarts te bespreken!

Meer behandelingen

omhoog

Om onze website zo optimaal mogelijk aan u te kunnen presenteren en continue te kunnen verbeteren, gebruiken wij cookies. Door verder te gaan met het gebruik van onze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies. Meer info vindt u in onze privacyverklaring.

 

Geachte patiënt(e),

onze taak als zorgverlener is het om de zorg voor onze patiënten te waarborgen, zowel nu als in de toekomst. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en de infectieketen te onderbreken, hanteren wij de 3 G-maatregel:

G voor Gevaccineerd
G voor Getest
G voor Genezen


Lees meer

Neem daarnaast volgende basisregels in acht:

Afstand:                 Hou 1,5 m afstand.
Hygiëne:                Ga uw handen desinfecteren.
Mondkapjesplicht: Draag een FFP-2- of medisch mondkapje.